مدیریت بستنی فروشی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   157 68.18% with 22 votes

کار برای مدیریت فروشگاه بستنی و پاسخگویی به خواسته های مشتریان گرسنه خود را. از مردم می خواهم بستنی خوشمزه خود را آماده درست و مناسب، با طعم های مختلف و toppings. همچنین مطمئن شوید که به انتخاب نوع مناسب از یخ مخروط کرم برای موفقیت مدیریت فروشگاه بستنی.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlFoodCookingFood ServingManagementGirlsCreamShop