Ice Cream Frenzy Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   345 87.18% with 39 votes

Giúp Lisa chạy cửa hàng kem của mình trong ba giai đoạn khác nhau của trò chơi quản lý thời gian trực tuyến tuyệt vời này. Nâng cấp trang thiết bị và mở khóa tất cả những thành tựu.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi bởi chỉ có chuột.

Purchase Equipment UpgradesGirlFoodCookingFood ServingManagementGirlsRestaurantDefaultCreamFrenzy