بستنی مخروطی سرگرمی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   23 40% with 5 votes

یکی خود را از نوع خامه یخ و درمان کیک با شکلات داغ برای دسر Syle. انواع مخروط و گزینه حرکت شبیه چمچه زنی برای تفریح ​​و خوشمزه، آب نبات تحت پوشش میان وعده!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

FoodDecorateCreamCone