Ice Age Scrat Acorns Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   43 57.14% with 7 votes

Đây là trò chơi được phát triển để thúc đẩy việc phát hành của bộ phim

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Mouse SkillCollecting AnimalAndroid ScratAcorns