Tôi Giữ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   189 66.67% with 27 votes

Di chuyển qua ngôi nhà khi bạn thu thập các mục và cố gắng trốn thoát và ngăn chặn zombie nhận được từ bạn.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleRole PlayingAdventureEscapeRemain