من باقی می ماند بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   189 66.67% with 27 votes

حرکت را از طریق خانه به شما جمع آوری اقلام و سعی کنید به فرار و جلوگیری از زامبی شدن شما.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleRole PlayingAdventureEscapeRemain