Tôi cần không khí Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Miễn phí những người đàn ông trong chuỗi bằng cách bắn vào xiềng xích của họ và nhận được tất cả mọi thứ ra khỏi con đường cho chúng nổi lên và nhận được không khí rất cần thiết!

Điều khiển:
Mục đích với chuột
trái bấm vào để bắn

Skill Shooting Logic PuzzleNeed