Tôi yêu giao thông Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   72 77.78% with 9 votes

Xem bao lâu bạn có thể kiểm soát lưu lượng giao thông. Hãy chắc chắn rằng bạn don 't let tai nạn xảy ra. Sử dụng chuột để điều khiển đèn giao thông và tắt.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

SimulationMouse SkillLoveTraffic