من عاشق ترافیک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   72 77.78% with 9 votes

ببینید چه مدت می توان جریان ترافیک را کنترل کنید. اطمینان حاصل کنید که شما دان تی 'اجازه تصادف اتفاق می افتد. استفاده از ماوس برای کنترل چراغ های ترافیک و خاموش.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

SimulationMouse SkillLoveTraffic