من عاشق لندن هستم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

لندن کشور مورد علاقه این بانوی خیره کننده است. آیا می توانید یک لباس را انتخاب کنید که طرح های لندن بر روی آن دارد؟ خوش بگذره!

کنترل بازی:
در بازی

Girl Dress Up