Tôi Giết Zombies Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   76 53.85% with 13 votes

Zombies chiếm thị trấn của bạn, và bạn là một công dân đáng kính người phải bảo vệ thành phố của bạn. Nó 's thời gian để tiêu diệt tất cả các zombies!

Điều khiển:

Sử dụng chuột để di chuyển xung quanh. 1 -. 4 để chuyển vũ khí

ShootingActionDefenseZombiesKillingFirst Person ShooterScaryGuns