من زامبی کشتن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   76 53.85% with 13 votes

زامبی در زمان بیش از شهر شما، و شما به عنوان یک شهروند محترم که برای حفاظت از شهر شما. این ها 'زمان برای کشتن تمام زامبی!

کنترل بازی:

با استفاده از ماوس به حرکت در اطراف. 1 - 4 به سوئیچ سلاح

ShootingActionDefenseZombiesKillingFirst Person ShooterScaryGuns