من یک تب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   154 78.95% with 19 votes

دان 'تی می دانم در مورد شما دختران است، اما این بازی به ارمغان می آورد تا برخی از خاطرات خنده دار! اگر چه اکثر تب شما فقط باید به صبر کردن با مایعات و استراحت، آن را همیشه کمک می کند تا اگر شما پدر یا مادر یا خواهر بزرگ بر شما تماشا کنید و مطمئن شوید که شما دوباره 'گرفتن همه چیز شما نیاز دارید در داغترین تب شما!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را کلیک کنید زبانه ها رده برای انتخاب مواردی که می خواهم!

Dress UpGirlsFashionGirlColdStyleDressDress UpSickFever