من وودو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   160 100% with 16 votes

تنها با پین مسلح، دوخت آخرین چیزی که در این عروسک افسون کمی 'ذهن است ...

جمع آوری رونز و ماسک برای هموار کردن راه برای برخی از سحر و جادو افسون!


کنترل بازی:
WASD / فلش = حرکت

FightingAdventurePlatformsCollecting MagicFantasyVoodoo