موانع نژاد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   4021 65.57% with 61 votes

مسابقه در برابر مخالفان خود را و پرش بیش از موانع مسابقه را به نفع خود و تبدیل شدن به قهرمان جهان

کنترل بازی:
جایگزین چپ / راست فلش به اجرای
فلش تا پرش به

JumpingSportsOlympicRunningHurdlesRace