Đói Dora Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   218 72.41% with 29 votes

Dora rất thích ăn và tất cả các bạn phải làm là phục vụ thức ăn cô ấy muốn, trong thời gian nhất định và chơi trò chơi này.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleCookingGirlsHungryDora