סרטן רעב משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

עזרה זה סרטן רעב לאסוף מזונות וכסף לרכוש שדרוגים.

בקרות משחק:
במשחק

Collecting Animal Timing