Thủ đoạn 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Ziggy gian lận muốn vương miện. Anh sẽ làm bất cứ điều gì (và tôi có nghĩa là bất cứ điều gì) để thực hiện giấc mơ của mình trở thành sự thật. Ngay cả khi nó cần một ít gian lận.

Điều khiển:

Hãy suy nghĩ ra khỏi hộp. "WASD / mũi tên" để di chuyển, "không gian" để tương tác với các đối tượng, "1/2" để thay đổi sức mạnh / cuộc sống, "Q" để tạm dừng, "R" để khởi động lại.

PuzzleAdventurePlatformsFunnyHidden ObjectsHumbug