Nhân Vs quái vật Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   64 60% with 10 votes

Các quái vật đang ngủ trong thị trấn của họ, thời gian nó 's để tấn công thị trấn quái vật và phá hủy tất cả mọi thứ! Điều khiển: Sử dụng chuột để chơi.

Điều khiển:
Trong trò chơi

Strategy Defense Girl Human Monster