هیولا در مقابل بشر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   64 60% with 10 votes

هیولا خواب در شهر خود بوده است، زمان آن را 'به حمله شهر هیولا و همه چیز را از بین ببرد! کنترل: استفاده از موس به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Strategy Defense Girl Human Monster