در مقابل بشر هیولا 5 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

هیولا خواب در شهر خود بوده است، این ها ' زمان برای حمله به شهر هیولا و نابود کردن همه چیز ! کنترل: استفاده از ماوس برای کنترل، به عنوان خوانده شده دستورالعمل ها در بازی .

کنترل بازی:
در بازی

Strategy Defense Girl Helicopter Monster Human