nhân Apocalypse Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Bạn là zombie trong game khải huyền trò con người này (Thú vị xoắn, huh?) Mục đích là để tồn tại cho tới chừng nào bạn có thể trong khi con người cố gắng nắm bắt bạn!

Điều khiển:
Trong game

Action Shoot 'em Up Zombies