کشتی سنگین و کندرو بازی قدرت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   147 66.67% with 21 votes

تست قدرت خود را با شکستن پرتو.

کنترل بازی:
استفاده از فاصله برای ریز ریز کردن.

PunchTiming HulkPowerGame