هوی هوی سقوط بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

سقوط به عنوان بسیاری از هوی هوی بلوک که شما می توانید قبل از زمان اجرا می شود در بازی های رنگارنگ و شاد match3.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching Android Collapse