Làm thế nào để Shawarma Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   41 80% with 5 votes

Bạn đã sẵn sàng để nấu shawarma tốt nhất trong cuộc sống của bạn? Aunci để cho nó đi. Đọc công thức một cách cẩn thận để xem những gì các thành phần bạn phải sử dụng để nấu ăn. Lựa chọn các thành phần ngay trong nhà bếp gia vị chiên gà cần được ngon là tốt, sau đó bạn sẽ có thể phục vụ tất cả các bạn bè của bạn, những người chắc chắn là đói. Thèm ăn lớn.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

FoodCookingMakeShawarma