چگونه می توان فرای مرغ سحر و جادو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

در این بازی، یادگیری روش ساده از پخت و پز خوشمزه مرغ سرخ شده است. توجه داشته باشید کردن دستور العمل و سعی کنید آن را در آشپزخانه شما.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlSeriesFoodCookingGirlsMakeMagicChicken