چگونه می توان ماکارونی و پنیر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

یاد بگیرید که چگونه یکی از بچه ها ظرف مورد علاقه.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlSeriesFoodCookingGirlsMakeMacaroniCheese