چگونه یک دختر اسنوبوردی باشیم؟ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

آیا می دانید که چگونه یک دختر اسنوکر هستید؟ انجام اسنوبوردی یک ورزش آسان نیست. آن نیاز به مقدار زیادی صبر و تعادل دارد. شما همچنین باید لباس مناسب برای ورزش های ذکر شده را پوشید.

کنترل بازی:
در بازی

Snowboard Girl Dress Up Extreme Sport