Phòng khách sạn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   41 80% with 5 votes

Phòng ngủ là một điểm và nhấp vào trò chơi đối tượng ẩn từ Games2rule. Nó 's thời gian để sử dụng kỹ năng quan sát của bạn để khám phá các đối tượng ẩn trong hình ảnh phòng khách sạn. Tìm các đối tượng ẩn trong thời gian ngắn để có được điểm số cao. Tránh nhấp sai vì nếu không bạn sẽ mất 20 giây trong thời gian thời gian nhất định. Chúc may mắn và vui vẻ!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Timing RoomHidden ObjectsHotelRooms