اتاق های هتل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

اتاقی را در هتل نقطه دیگر است کلیک کنید و بازی شیء پنهان از Games2rule. هم برای استفاده از مشاهده مهارت های خود را برای کشف اشیاء پنهان در تصاویر اتاق های هتل '. یافتن اشیاء پنهان در طول مدت کوتاه نمره بالا گرفتن. اجتناب از کلیک کردن به اشتباه به عنوان غیر این صورت شما از 20 ثانیه در مدت زمان داده شده از دست بدهند. موفق باشید و لذت ببرید!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Timing RoomHidden ObjectsHotelRooms