پاکسازی هتل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   250117 68.12% with 367 votes

زندگی به عنوان یک خدمتکار هتل می تواند خسته کننده باشد. مردم را به هتل می آیند و فکر می کنم که هیچ کس زندگی وجود دارد، به طوری که آنها می توانید به عنوان بزرگ ظروف سرباز یا مسافر به عنوان آنها مانند احساس! خوب، آن را 'کار پر زرق و برق نیست، اما کسی "رو به انجام آن است. کمک این سرویس تمیز کردن هتل گازدار!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را کلیک کنید و کشیدن سطل زباله و لباس به مواضع حق خود را.

SkillPointMouseTimeDecorateGirlTimedCleaningCleanClickDesignHotelCleanup