Hot Dog Game Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Mùa hè này, bạn có nhiều sự vui vẻ cố gắng ra công ăn việc làm mới. Bạn thậm chí đi bán xúc xích tại một cửa hàng! Hotdogs bán không có vẻ như công việc hấp dẫn nhất, nhưng bạn đã thực hiện tốt nhất của nó!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Dress UpDress UpGirl