دکوراسیون سگ داغ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   51 83.33% with 6 votes

هر طرفداران هات داگ خارج وجود دارد؟ لباس تا این سگ داغ خوشمزه در انواع چاشنی ها، سبزیجات، سس و!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به بازی.

CookingCookFoodCookingMealDecoration