ظرف داغ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

برو در ماجراجویی آشپزی شبیه هیچ دیگر در این بازی مدیریت زمان متلاشیکننده معده! ساخت حرفه ای خود را با یک ظرف در یک زمان به عنوان شما در پایین نردبان پخت و پز به عنوان یک خط آشپز در یک رستوران محلی ایتالیایی با آرزوی یک روز تبدیل شدن به یک کلاس جهانی 5 ستاره سرآشپز فرانسوی را فروخت شروع. تسلط بر زمان و دقت مورد نیاز را به غذاهای ساده به جدول با اجرای مراحل مختلف و ترکیب مواد تشکیل دهنده خود را در زمان مناسب برای ایجاد غذا مشتریان خود و منتقدان را دوست!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

CookingDish