Hot Dish 2: Cross Country Cook Off Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Chủ vô số các món ăn địa phương của Mỹ để nắm chặt các Gourmet Grand Prix trong trò chơi quản lý thời gian ngon này!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

AdventureSimulationMouse SkillFoodTiming CookingDishCrossCountry