Bệnh viện Frenzy Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   252 92.59% with 27 votes

Rất nhiều điều xảy ra trong một dịch vụ bệnh viện bình thường. Chăm sóc của tất cả các bệnh nhân nghèo và gửi chúng đến điều trị đúng. Các upperfloor của bệnh viện sẽ được mở khóa trong các cấp độ sau của trò chơi quản lý thời gian tuyệt vời này cho con gái.

Điều khiển:

Sử dụng chuột để kéo các bệnh nhân đến điều trị đúng.

SimulationManagementBusinessHospitalFrenzy