دیوانگی بیمارستان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   252 92.59% with 27 votes

بسیاری از مسائل را در طول یک بیمارستان معمولی اتفاق می افتد. مراقبت از تمام بیماران فقیر و ارسال آنها را به درمان حق. upperfloor بیمارستان خواهد شد در سطوح بعد از این بازی مدیریت زمان بزرگ برای دختران باز شده است.

کنترل بازی:

با استفاده از ماوس به کشیدن بیمار به درمان مناسب است.

SimulationManagementBusinessHospitalFrenzy