وابسته به اسبدوانی مزرعه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   82 80% with 10 votes

آیا اسب را دوست دارید؟ آیا شما تا به حال از داشتن خود را زیبا وابسته به اسبدوانی خواب و بالا بردن آن در مزرعه؟ خوب، اگر شما را، پس از آن شما می رویم به عشق این بازی! اسب ناز مجازی است که در اینجا برای شما به مراقبت از او، بنابراین شما باید به بهترین خود را به او را خوشحال! خوراک او، او را درمان، او را بشویید، آب برای نوشیدن را به او بدهید، او را به توالت و بیشتر! از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
کلید ماوس به کشیدن و رها کردن اسبی به مکان شما می خواهید او را.

AnimalFarmHorseDefaultHorsey