Hopy Hotdoggeria Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   103 76.92% with 13 votes

Bạn yêu chó nóng? Tất nhiên bạn làm và do đó, không Hopy để đi vào và làm cho HotDoggeria tốt nhất xung quanh

Điều khiển:

chuột Chỉ

StrategyPurchase Equipment UpgradesGirlFoodCookingFood ServingManagementGirlsRestaurant