Hook Em Up Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Bắt cá nhiều như bạn có thể với thanh của bạn! Cẩn thận, con cua sẽ bắt dính đường dây của bạn nếu bạn nhận được quá gần!

Điều khiển:
· Move the hook - Use the mouse

Simple FishingHook