بازی لانه زنبوری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

زنبورها کمی شده است در اینجا و آنجا هر روز وزوز به عصاره عسل برای کل تابستان. ساعت هم اکنون آن را 'برای برداشت خوب! مقدار زیادی از عسل ذخیره سازی در کهیر وجود دارد. لطفا کمک پرورش دهندهء زنبور عسل برای جمع آوری عسل. سعی کنید برای جمع آوری عسل از هر شانه با ارتباط زنبور عسل.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching HoneycombGame