Nhà cừu chủ 2 - Lost In London Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   30338 88.86% with 341 votes

Di chuyển lớn, trung bình,

Điều khiển:
1-3 để thay đổi cừu.
Phím mũi tên để di chuyển.

PuzzlePlatformsObstacleAnimalHomeSheepLostLondon