صفحه اصلی گوسفند خانه 2 - از دست رفته در لندن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30338 88.86% with 341 votes

حرکت بزرگ، متوسط،

کنترل بازی:
1-3 برای تغییر گوسفند.
کلید های arrow به حرکت می کند.

PuzzlePlatformsObstacleAnimalHomeSheepLostLondon