پارکینگ هالیوود بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

رنگارنگ پارکینگ بازی آنلاین رایگان های رایگان آنلاین Action.com. سعی کنید به پارک ماشین گران قیمت به طوری که ماشین سالم است. همانطور که افراد مشهور به شما اعتماد با اسباب بازی های لوکس خود و خواهد بود خیلی ناراحت میشم اگر فرورفتگی یا خراش بر روی ماشین خود را وجود دارد. دامن در اطراف موانع و اتومبیل های دیگر معتبر است. گرفتن امکان دریافت لذت در رانندگی سوپراسپرت.

کنترل بازی:
فلش به حکومت.

DrivingParkingHollywood