سوراخ در دیوار - چهره های پیچ خورده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   5914 80.82% with 73 votes

حرکت مردم به آنها فقط حق به طوری که به شما منتقل انداخت ابتدای چین.

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAdverAndroid HoleWallTwistedFigures