Lượt logic Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Nghĩ rằng bạn 'lại tốt với người kiểm tra? Bạn có con mắt của một tay bắn tỉa? Sau đó đi trên Hit Logic và loại bỏ tất cả các con cờ đỏ trong số tiền ít nhất của di chuyển có thể.

Điều khiển:
Nhấp chuột trái vào kiểm tra sau đó kéo để điều chỉnh góc và quyền lực. Hãy đi để bắn.

Logic Classic Puzzle