הכה היגיון משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

חושב שאתה מחדש " טוב עם דמקה? האם יש לך עין של צלף? אז קח על היגיון פגע ולדפוק את כל הדמקה אדומה בכמות המינימאלית של מהלכים אפשריים.

בקרות משחק:
משמאל לחץ בודק לאחר מכן גרור כדי להתאים את הזווית וכוח. בואו נלך לירות.

Logic Classic Puzzle