آمار منطق بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

فکر می کنم شما دوباره 'خوب با اسباب بازی چکرز؟ آیا چشم یک تک تیرانداز دارید؟ سپس در منطق ضربه و دست کشیدن از تمام چکرز قرمز در حداقل مقدار حرکت ممکن.

کنترل بازی:
سمت چپ کلیک کنید جستجوگر سپس کشیدن برای تنظیم زاویه و قدرت. اجازه رفتن به ساقه.

Logic Classic Puzzle