Đạt mức Logic Gói Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   22 50% with 4 votes

Hit Logic là trở lại với câu đố kiểm tra thậm chí hung bạo hơn cho bạn để giải quyết. Bạn có thể nhận được ngôi sao trên mọi cấp độ? Có một shot và xem bạn có thể đánh bại các trò chơi.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để nhắm và bắn.

Skill Physics Logic PuzzleLevelPack