آمار منطق سطح بسته بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

منطق ضربه به عقب است با پازل جستجوگر حتی بیشتر شیطانی برای شما برای حل. آیا می توانم ستاره در هر سطح می کنید؟ یک شات و ببینید اگر شما می توانید بازی را شکست.

کنترل بازی:
با استفاده از ماوس به هدف و شلیک کنید.

Skill Physics Logic PuzzleLevelPack